fbpx

February 23, 2016

Акции памяти Бориса Немцова в мире

С̲а̲н̲к̲т̲-̲П̲е̲т̲е̲р̲б̲у̲р̲г̲: https://www.facebook.com/events/467921986725645
А̲р̲х̲а̲н̲г̲е̲л̲ь̲с̲к̲: http://arhsvoboda.ru/?p=27494

С̲а̲н̲к̲т̲-̲П̲е̲т̲е̲р̲б̲у̲р̲г̲: https://www.facebook.com/events/467921986725645
А̲р̲х̲а̲н̲г̲е̲л̲ь̲с̲к̲: http://arhsvoboda.ru/?p=27494

Б̲а̲р̲н̲а̲у̲л̲: возложение цветов к памятнику репрессированным
Б̲е̲р̲л̲и̲н̲: https://www.facebook.com/events/573359822839587
В̲а̲р̲ш̲а̲в̲а̲: https://www.facebook.com/events/421399581400147
В̲а̲ш̲и̲н̲г̲т̲о̲н̲: https://www.facebook.com/events/235401483460812/
В̲и̲л̲ь̲н̲ю̲с̲: https://www.facebook.com/events/1564669070490801
В̲л̲а̲д̲и̲м̲и̲р̲: https://www.facebook.com/events/1679575578997960/
В̲о̲л̲о̲г̲д̲а̲: оргкомитет готовит ответ на предложение мэрии
В̲о̲р̲о̲н̲е̲ж̲: https://www.facebook.com/events/1541465259485085/
В̲ы̲б̲о̲р̲г̲: 11 до 19 часов ряд пикетов с портретом Бориса Немцова в людных местах города
Г̲о̲р̲н̲о̲-̲А̲л̲т̲а̲й̲с̲к̲: площадь Ленина или у памятника Г.И.Чорос-Гуркину (обновляется)
Е̲к̲а̲т̲е̲р̲и̲н̲б̲у̲р̲г̲: https://www.facebook.com/events/1699974690240038
И̲ж̲е̲в̲с̲к̲: https://vk.com/boris_udm_2016
К̲а̲з̲а̲н̲ь̲: https://www.facebook.com/events/748475971949127
К̲ё̲л̲ь̲н̲: https://www.facebook.com/misha.nodelman/posts/10204051189358760
К̲и̲е̲в̲: https://www.facebook.com/events/213250062360115/
К̲и̲р̲о̲в̲: https://www.facebook.com/events/1670924843160185/
К̲р̲а̲с̲н̲о̲д̲а̲р̲: https://www.facebook.com/events/477683919082218/
К̲р̲а̲с̲н̲о̲я̲р̲с̲к̲: https://www.facebook.com/events/1651744865091655
Л̲о̲н̲д̲о̲н̲: https://www.facebook.com/events/1045555302134704/
М̲и̲л̲а̲н̲: https://www.facebook.com/elizaveta.illarionova/posts/10208650422837318

Мюнхен:  https://www.facebook.com/events/1982833775274507/?object_id=1982833775274507&event_action_source=48

Н̲и̲ж̲н̲и̲й̲ ̲Н̲о̲в̲г̲о̲р̲о̲д̲: https://www.facebook.com/march.nn/
Н̲о̲в̲о̲с̲и̲б̲и̲р̲с̲к̲: https://www.facebook.com/events/1728062694146854/
Н̲ь̲ю̲-̲Й̲о̲р̲к̲: https://www.facebook.com/events/991896637548131
О̲д̲е̲с̲с̲а̲: Гагарінське Плато, 14, у Консульства РФ, 13-00 
П̲а̲р̲и̲ж̲: https://www.facebook.com/events/451102205099832
П̲е̲р̲м̲ь̲: https://www.facebook.com/events/231625750506536
П̲р̲а̲г̲а̲: https://www.facebook.com/events/563996640422886/
Р̲и̲м̲: https://www.facebook.com/events/785634321568859/
Р̲о̲с̲т̲о̲в̲-̲н̲а̲-̲Д̲о̲н̲у̲: https://www.facebook.com/events/469122993212617
С̲а̲м̲а̲р̲а̲: https://www.facebook.com/events/1513679038934773/
С̲а̲н̲-̲Ф̲р̲а̲н̲ц̲и̲с̲к̲о̲: https://www.facebook.com/events/222069441470450/
С̲а̲р̲а̲т̲о̲в̲: https://m.facebook.com/events/958627137549537
С̲и̲э̲т̲л̲: https://www.facebook.com/events/506228006215268/
С̲т̲о̲к̲г̲о̲л̲ь̲м̲: https://www.facebook.com/olga.lannevall/posts/1023755380996865
Т̲о̲р̲о̲н̲т̲о̲: https://www.facebook.com/events/221476088196032
У̲л̲ь̲я̲н̲о̲в̲с̲к̲:https://www.facebook.com/events/1716579155228016
Ч̲е̲л̲я̲б̲и̲н̲с̲к̲:̲ https://www.facebook.com/events/1200646139963272
Ч̲е̲б̲о̲к̲с̲а̲р̲ы̲: https://www.facebook.com/events/1516907901947823/
Я̲р̲о̲с̲л̲а̲в̲л̲ь̲: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=533198860192536&id=100005072799710

Calendar of publications

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930